HENKILÖTIETOLAIN 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Kryptoniitti Avoin Yhtiö:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kryptoniitti Avoin Yhtiö
Eläintarhantie 18
00530 Helsinki

Y-tunnus 1911852-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka-Pekka Naukkarinen
Puhelin virka-aikana: 050 55 555 20
Sähköposti: info@kryptoniitti.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, useimmiten henkilön edustamaan yritykseen tai työntantajaan. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • www-osoite
  • puhelinnumerot
  • käynti- ja laskutusosoitteet
  • asiakashistoria

Rekisterin tietosisältö liittyy pääosin henkilön edustamaan yritykseen tai työnantajaan (esim. osoitetiedot), yksityishenkilön toimiessa asiakkaana myös suoraan ko. henkilöön.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • asiakkaan itsensä, yrityksensä tai työnantajansa puolesta rekisterinpitäjälle jättämä tarjouspyyntö tai muu yhteydenotto, jonka yhteydessä asiakas on ilmoittanut tiedot
  • mahdollisilta yhteistyökumppaneilta saatu tieto
  • osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisterit

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietojen haun ja käsittelyn mahdollistavat käyttöoikeudet ovat vain niitä työtehtäviinsä tarvitsevilla työntekijöillä.

Palvelin ja tietokanta on suojattu asianmukaisesti. Tietoliikenneyhteydet asiakasrekisteriin on salattu.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Palvelimellamme kotisivusi voivat hyvin Lue lisää!
Alusta loppuun, ammattitaidolla Lue lisää!
Päivitä kotisivusi itse Lue lisää!
Kryptoniitti | Eläintarhantie 18, 00530 Helsinki | info@kryptoniitti.com | rekisteriseloste